jo MILITARY MUZEUM - KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNÍ ŘÁD

MILITARY KNIHOVNA – MILITARY MUZEA GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA VLKOŠ

I. Základní ustanovení

Čl.1
Právní zakotvení

Čl. 2
Poslání a činnost knihovny

Čl. 3
Veřejné knihovnické a informační služby

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.4 Registrace uživatele


Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

III. Výpůjční řád

Čl. 7 Zpřístupňované knihovní dokumenty


Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování


Čl. 9 Postupy při půjčování


Čl. 10 Výpůjční lhůty


Čl. 11 Vrácení vypůjčeného dokumentu


Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řadu

Čl. 13 Ztráty a náhrady


Čl. 14 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu


Čl. 15 Náhrada všeobecných škod

V. Závěrečná ustanovení

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků

MILITARY KNIHOVNA – MILITARY MUZEA GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA

Roční čtenářské poplatky 100,- Kč
Jednorázová výpůjčka knihy 20,- Kč
Sankční poplatky :
  • I. upomínka
  • II. upomínka
  • III. upomínka
  • doporučený dopis

50,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
Ztráta knihovní jednotky (kromě periodik) úhrada v plné výši + poplatek za zpracování 200,- Kč